Frequently Asked Questions - KennemerRand

Logo SVKR
Ga naar de inhoud
FAQ (Frequently Asked Questions)
Lid of donateur?
Lid
Door deel te nemen aan een van onze trainingen of skireizen word je automatisch lid van SV KennemerRand.
Of anders gezegd om deel te nemen aan een van de trainingen van SV KennemerRand moet je lid zijn.
Leden betalen een contributie van € 35,-- per jaar (van 1 april t/m 31 maart van het daarop volgende jaar).
Ongeacht wanneer je lid wordt betaal je altijd de volledige contributie voor het op dat moment lopende verenigingsjaar.
Leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten, krijgen de nieuwsbrief en uitnodigingen voor evenementen per e-mail.
Als lid van KennemerRand word je, omdat SV KennemerRand is aangesloten bij Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), ook gatis Clublid van de NSkiV.
Leden die Hoofd- of gezinslid zijn van de NSkiV krijgen een korting op onze contributie van € 10,-- en betalen dus € 25,-- per jaar.
Dit geldt niet voor clubleden van de NSkiV.

Donateur
Donateurs zijn personen die niet (langer) deelnemen aan onze trainingen maar wel betrokken willen blijven bij de vereniging.
Zij betalen een donatie van € 25,-- per jaar (van 1 april t/m maart van het daarop volgende jaar).
Donateurs kunnen deelnemen aan onze sociale evenementen, krijgen de nieuwsbrief en uitnodigingen voor evenementen per e-mail.
Leden die donateur willen worden moeten dit aangeven bij de ledenadministratie.
Als een donateur besluit in de loop van een jaar deel te gaan nemen aan een van de trainingen of de reizen, dan wordt hij/zij automatisch lid en gelden dezelfde tarieven als voor leden is vermeld.
Hoe word ik lid of donateur?
Je kunt je inschrijven op onze website via het menu
"INSCHRIJVEN"  en de menukeuze: Lidmaatschap of Donateurschap.
Hoe zeg ik mijn lidmaatschap of donateurschap op?
Als je geen lid of donateur meer wilt blijven moet je vóór 1 april schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie van KennemerRand:
Kees Warmerdam, Meiendel 2, 2036 HP  Haarlem,
of per e-mail
Hoe geef ik een adreswijziging door?
Doorgeven van een adreswijziging kan je doen bij de ledenadministratie
Kees Warmerdam, Meiendel 2, 2036 HP  Haarlem,
Kan ik een deel van mijn trainingskosten terugkrijgen bij afwezigheid door blessure of ziekte?
Inschrijving voor een trainingsactiviteit is voor eigen risico, zoals aangegeven bij het inschrijvingformulier op onze website.
Dit betekent dat we bij “normale” blessures en ziekten geen (deel van de) kosten restitueren.
Leden die bijvoorbeeld als gevolg van een sportblessure tijdelijk niet meer kunnen hardlopen, mogen op verzoek wel gedurende de revalidatie met de sportwalk meedoen.
Een coulance-regeling kan in uitzonderlijke gevallen getroffen worden bij zeer ernstige ziekte of ongeval.
Kan ik een training inhalen op een ander tijdstip als ik een keer verhinderd ben?
Het is de bedoeling dat je komt op de trainingstijden waarvoor je je hebt ingeschreven.
Dit is belangrijk in verband met de groepsgrootte en de inzet van trainerscapaciteit.
Incidenteel kan bij verhindering één training op een andere dag gedurende dezelfde week worden gevolgd, mits er plaats is en in overleg met de trainer.
Je inschrijving voor een training is persoonlijk en is nooit overdraagbaar aan een andere persoon.
Kan ik een korting krijgen op de trainingskosten als ik afwezig ben door vakantie?
Wij kunnen helaas niet voldoen aan een verzoek voor betaling naar rato.
Ons punt is dat we veel verzoeken krijgen voor aangepaste trainingsmomenten  en betalingsregelingen.
Zeker in de zomer zijn er velen die vanwege vakanties minder trainingen kunnen volgen en het verzoek indienen om dan ook aangepaste betalingen te willen doen.
Als kleine vereniging met vrijwilligers voor de ledenadministratie en penningmeesterschap is het gewoon te tijdrovend om alle uitzonderingen bij te houden, te controleren met ledenlijsten en ook nog financieel op orde te houden.
We hebben alleen een coulance regeling voor ernstig zieke leden of leden die een ongeval hebben gehad.
Onze trainingen zijn in vergelijking tot andere verenigingen en sportclubs prijsgunstig.
We hopen op begrip voor onze situatie en beperkte mogelijkheden.
Waarom moet ik een noodnummer opgeven?
We vragen op onze inschrijfformulieren een noodnummer op te geven.
Dit telefoonnummer is bedoeld om bij onverhoopte noodsituaties het thuisfront te kunnen bellen.
Stel er gebeurt iets tijdens een training en je moet naar het ziekenhuis worden vervoerd.
Dan is het handig als onze trainer of begeleider de mogelijkheid heeft om een van je naasten te waarschuwen of in te schakelen.
Geef bij voorkeur een (mobiel)nummer op waarvan de kans groot is dat we dat kunnen bereiken in de periode van de activiteit waarvoor je je opgeeft.
Zorg er ook voor dat je het laat aanpassen in de ledenadministratie als het nummer verandert.
Kan ik als terugkerend (oud-)lid proeflid worden?
Je kunt dan niet nogmaals (gratis) proeflid worden.
Het proeflidmaatschap is alleen mogelijk voor mensen die voor de allereerste keer in aanraking komen met onze vereniging en deelnemen aan een training of cursus.
Een terugkerend (oud-) lid zal dus contributie moeten betalen.
Hoe kan ik als lid korting krijgen bij de aanschaf van sportartikelen?
Indien je je laat adviseren en sportartikelen koopt bij de firma's Soellaart of RunX ontvangt je op vertoon van de NSkiV-ledenpas of onze kortingsvoucher resp. 15% of 10% korting.

Om  in aanmerking te kunnen komen voor de korting kan je een op naam gestelde voucher aanvragen door middel van een mailtje aan ledenadministratie@kennemerrand.nl

De uitgeprinte voucher kan je dan gebruiken voor het krijgen van de betreffende kortingen.


Gaat een trainingsactiviteit door bij slechte weersomstandigheid?
Voor de buitentrainingen geldt dat het bestuur een training niet laat doorgaan indien de boswachters van de Amsterdamse Waterleidingduinen een waarschuwing hebben gemeld m.b.t. onweer, gladheid of storm.

Als het KNMI code ROOD heeft afgegeven en Rijkswaterstaat de oproep doet niet de weg op te gaan, zal het bestuur een training niet door laten gaan. Dit geldt voor de buitentraining (zowel zomer- als winterseizoen) en de binnentraining (in het winterseizoen).

Het bestuur zal, zover mogelijk  op tijd een e-mail sturen aan de leden van de betreffende training(en).
Overigens moeten de leden ook zelf nagaan of bovenstaande van kracht is.

Als bij extreem hoge temperatuur door het KNMI de code ORANJE wordt gegeven wordt de training aangepast volgens het hitte protocol van NOC-NSF.
Op onze website komen mededelingen over het niet doorgaan van trainingen.

Onderstaand wordt de stand van het huidige weeralarm weergegeven.

Hoe is de toegang tot de Amsterdamse Waterleidingduinen geregeld?
Voor toegang tot de Amsterdamse Waterleidingduinen is een toegangskaart verplicht.
Aanbevolen wordt een jaarkaart aan te schaffen.
Deze toegangskaart is online te verkrijgen via deze link website Amsterdamse Waterleidingduinen.


Waar verzamelen we voor de trainingen in de Amsterdamse Waterleidingduinen?
Je wordt verzocht niet op de parkeerplaats te verzamelen, maar bij aankomst direct via het toegangshek door te lopen naar het veldje links van de weg.
Daar word je door de trainer(s) opgevangen.

KennemerRand.nl - Bijgewerkt op 16-7-2024

Terug naar de inhoud