Verenigingsinfo - Website van SV KennemerRand

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media
Verenigingsinfo

Lidmaatschap

Om aan onze sportactiviteiten deel te kunnen nemen moet je lid zijn van onze vereniging.
Lid word je door inschrijving met het online inschrijfformulier.
De contributie bedraagt € 30,-- per verenigingsjaar (1 april tot en met 31 maart) en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij men vóór 1 april bij de ledenadministratie opzegt.
Leden van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) krijgen € 10,-- korting.
Als lid ontvang je de nieuwsbrief, informatie per e-mail en uitnodigingen voor evenementen.

Gratis proeflidmaatschap

Nieuwe leden (die zich voor het eerst opgeven voor een activiteit) bieden wij een gratis proeflidmaatschap aan tot de eerstvolgende 1 april van enig jaar, dus maximaal één jaar.
Een proeflid betaalt alleen de training of de cursus.
Het proeflidmaatschap gaat per 1 april automatisch over in een vast lidmaatschap waarvoor de contributie automatisch wordt geïncasseerd.
Ook proefleden moeten, als zij hun lidmaatschap willen beëindigen, opzeggen voor 1 april.

Donateurschap

Uitgesport en toch bij de vereniging willen horen?
Meld je dan aan als donateur via het inschrijfformulier.
Het donateurschap kost € 20,-- per verenigingsjaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij men vóór 1 april bij de ledenadministratie opzegt.
Als donateur ontvang je de nieuwsbrief, informatie per e-mail en uitnodigingen voor evenementen.

Incasso jaarcontributie

Eind april vindt de automatische incasso plaats van de jaarcontributie van de opgegeven bankrekening.

Opzegging van (proef)lidmaatschap of donateurschap

Opzegging dient te geschieden vóór 1 april schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministrateur: Kees Warmerdam, Meiendel 2, 2036 HP Haarlem of ledenadministratie@kennemerrand.nl.

Aanvraag informatie of proeftraining

Informatie over trainingen en cursussen: Kees Warmerdam, tel. 0235332645 of ledenadministratie@kennemerrand.nl
Voor het aanvragen van algemene informatie klik hier.
Voor het aanvragen van een gratis proeftraining klik hier.

Bankrekeningnummer SV KennemerRand

NL97INGB0006884110, t.n.v. Ski Vereniging KennemerRand.

SV KennemerRand is in 1966 opgericht als afdeling van de Nederlandse Ski Vereniging (kring Haarlem).
In 1996 werd de kring zelfstandig en koos voor de naam KennemerRand.
SV KennemerRand is aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam-Haarlem.

SV KennemerRand - Bijgewerkt op 22-10-2021

Terug naar de inhoud