Verenigingsinfo - Website van SV KennemerRand

Logo KennemerRand
Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Verenigingsinfo

ALG. INFORMATIE▼
Lidmaatschap
Om aan onze sportactiviteiten deel te kunnen nemen moet je lid zijn van onze vereniging.

  • Lid word je door inschrijving met het online inschrijfformulier.
  • De contributie bedraagt € 30,-- per verenigingsjaar. Leden van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) krijgen € 10,-- korting.
  • Als lid ontvang je de nieuwsbrief, informatie per e-mail en uitnodigingen voor evenementen.

Gratis proeflidmaatschap
Nieuwe leden (die zich voor het eerst opgeven voor een activiteit) bieden wij een gratis proeflidmaatschap aan tot de eerstvolgende 1 april van enig jaar, dus maximaal één jaar.
Een proeflid betaalt alleen de training of de cursus.
Het proeflidmaatschap gaat per 1 april automatisch over in een vast lidmaatschap waarvoor de contributie automatisch wordt geïncasseerd.
Ook proefleden moeten, als zij hun lidmaatschap willen beëindigen, opzeggen voor 1 april.

Donateurschap
Uitgesport en toch bij de vereniging willen horen?
Meld je dan aan als donateur via het inschrijfformulier voor de zomer- of winteractiviteiten.
Het donateurschap kost € 20,-- per verenigingsjaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij men vóór 1 april bij de ledenadministratie opzegt.
Als donateur ontvang je de nieuwsbrief, informatie per e-mail en uitnodigingen voor evenementen.

Incasso jaarcontributie
Eind april vindt de automatische incasso plaats van de jaarcontributie van de opgegeven bankrekening.

Opzegging van (proef)lidmaatschap of donateurschap
Opzegging dient te geschieden vóór 1 april schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministrateur: Kees Warmerdam, Meiendel 2, 2036 HP Haarlem of ledenadministratie@kennemerrand.nl.

Aanvraag informatie of proefles
Informatie over trainingen en cursussen: Kees Warmerdam, tel. 0235332645 of ledenadministratie@kennemerrand.nl
Voor het aanvragen van algemene informatie klik hier.
Voor het aanvragen van een gratis proefles klik hier.

SV KennemerRand @2019      Bijgewerkt op 14-10-2019

Terug naar de inhoud