Privacy Statement AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) - SV KennemerRand

Ga naar de inhoud

Privacy Statement AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

ALG. INFORMATIE▼
SV Kennemerrand verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag in het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SV KennemerRand.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt SV KennemerRand persoonsgegevens?
SV KennemerRand verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
  • Leden, donateurs, ereleden en leden van verdienste van SV KennemerRand
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij SV KennemerRand of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar SV KennemeRand een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad   

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De ledenadministratie van SV KennemerRand verwerkt de persoonsgegevens in het ledenadministratie programma Davilex Clubs.

Waarvoor verwerkt SV KennemerRand persoonsgegevens?
Als je lid of donateur wilt worden van SV KennemerRand, of deel wilt nemen aan een van onze activiteiten, hebben wij de persoonsgegevens nodig.
Met behulp van deze gegevens kunnen wij je op de juiste wijze inschrijven als lid of deelnemer aan een van onze activiteiten.
 
Als je eenmaal lid of relatie bent van SV KennemerRand willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
 
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, inning trainingskosten, ed.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
  • Naam
  • Adres
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN

Hoe gaat SV KennemerRand met mijn persoonsgegevens om?
De persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn bestemd.

Wie hebben inzage van mijn persoonsgegevens?
De persoonsgegevens kunnen alleen worden ingezien door het bestuur van SV KennemerRand.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens, gerelateerd aan je lidmaatschap of deelname aan een van de activiteiten, worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

SV KennemerRand @2018      Bijgewerkt op 12-7-2018

Terug naar de inhoud