Lid of donateur - Website van SV KennemerRand

Logo KennemerRand
Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Lid of donateur

Lees verder > Lees verder FAQ
Leden
Door deel te nemen aan een van onze trainingen of skireizen word je automatisch lid van SV KennemerRand. Of anders gezegd om deel te nemen aan een van de trainingen van SV KennemerRand moet je lid zijn.
Leden betalen een contributie van € 30,-- per jaar (van 1 april t/m maart van het daarop volgende jaar).
Ongeacht wanneer je lid wordt betaal je altijd de volledige contributie voor het op dat moment lopende verenigingsjaar.
Leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten, krijgen de nieuwsbrief en uitnodigingen voor evenementen per e-mail.
Leden die lid zijn van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) krijgen een korting op deze contributie van € 10,-- en betalen dus € 20,-- per jaar.

Donateurs
Donateurs zijn mensen die niet (langer) deelnemen aan onze trainingen maar wel betrokken willen blijven bij de vereniging.
Zij betalen een donatie van € 20,-- per jaar (van 1 april t/m maart van het daarop volgende jaar).
Donateurs kunnen deelnemen aan onze reizen, aan onze sociale evenementen, krijgen de nieuwsbrief en uitnodigingen voor evenementen per e-mail.
Leden die donateur willen worden moeten dit aangeven bij de ledenadministratie.
Als een donateur besluit in de loop van een jaar deel te gaan nemen aan een van de trainingen of de reizen, dan wordt hij/zij automatisch lid en gelden dezelfde tarieven als voor leden is vermeld.

Contributie voor leden of donateurs wordt nooit tijdsafhankelijk verrekend.

Deelnemen aan skireizen is alleen voorbehouden aan leden (en leden van andere skiverenigingen, dan wel NSkiV). Dus als een niet-lid of donateur wil deelnemen aan een skireis, is het lidmaatschap verplicht waarvoor € 30,-- per jaar contributie verschuldigd is.

SV KennemerRand @2019      Bijgewerkt op 3-12-2019

Terug naar de inhoud